Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta

Hakemuksen liitteet

Mikäli hakemuksen liitteeksi pyydetään todistusjäljennöksiä ym. asiakirjoja, asiakirjojen kopiot toimitetaan siihen lääketieteen tai hammaslääketieteen alan yliopistoon, jonka hakija on asettanut ylimmäksi hakutoiveekseen. Hakukelpoisuuden erityistilanteissa hakemus toimitetaan hakijan ylimmäksi hakutoiveeksi asettamaan lääketieteen tai hammaslääketieteen alan yliopistoon. Hakemuksen liitteiden toimitusosoitteen voi tarkistaa omalta hakemuslomakkeelta opintopolku.fi –palvelusta.

Hakemuksen liitteiden toimituksesta löytyy ohjeita myös yliopistojen opiskelijavalinnan verkkosivuilta:

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta

Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunta

Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta

Tampereen yliopiston lääketieteen yksikkö

Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta